Μια ζωή με Αρχές και Συνέχειες...

Author: Dimitris S. Valatsos /

(15) Μια ζωή με Αρχές και Συνέχειες....... (12 Αυγούστου 2009)
Με σπασμένο κουπί, σε ποτάμι βαθύ

Μακρινή που φαντάζει η όχθη

Μία σκέψη θολή, δεν αρκεί για να βρει

Πόσοι θα' ναι σε βάσανα οι μόχθοιΜε την ζάλη στο νου, σαν στιγμές χωρισμού

Συγκεντρώνει σιμά τα κομμάτια

Τα στοιβάζει ξανά, σε θεμέλια σαθρά

Σαν αμμώδη ετοιμόρροπα παλάτιαΓια το χθες που ηχεί, σαν Σειρήνας βουή

Για μια ελπίδα που ξέμεινε μόνο

Για φιλιά δροσερά, για γαλάζια νερά

Που «θα διώχνουν της πίκρας τον πόνο»Μια ζωή ξεπερνά, μονοπάτια στενά

Μια ζωή φορτωμένη μ’ ανέχειες

Μια ζωή σταματά, συνεχίζει ξανά


Μια ζωή με Αρχές και Συνέχειες.......Πόσες?.